Ägget av Jan Stenbeck

The Story…

Jan Hugo Stenbecks betydelse för Pontus Frithiofs tidiga karriär kan inte överskattas. Hans tankar, idéer och entusiasm präglar vår verksamhet än i dag.

Som ett konkret sätt att hålla hans minne levande presenterar vi nu en exklusiv nyhet för La Tour. Jan Stenbeck älskade caviar, och till en middag för drygt 20 år sedan hade han ett mycket speciellt önskemål: den iranska caviaren skulle serveras i ett glasägg på fötter som liknade hundtassar.

Jans favoritras var Basset, och han var djupt engagerad i utformningen av äggets detaljer avseende vinklar och mönster. Samt givetvis att tassarna skulle se ut som på en Basset. Glasblåsare och tenngjutare fick ta fram otaliga prototyper innan Jan till slut gav sitt godkännande.

80 ägg tillverkades för middagen, och gästerna fick med sig var sitt exemplar som gåva. Vi kan inte tänka oss ett finare sätt att dagligen och stundligen hylla minnet av Jan än att nytillverka hans ”Basset-ägg”. Vi kommer att servera caviar ur dem på La Tour, och du kommer att köpa dem i vår webbutik.

Vi är övertygade om att idén som Jan hade för den där middagen runt millennieskiftet är en blivande designklassiker. Dessutom ett föremål som både kan och ska användas för kulinarisk njutning.